Et af formålene med KAG Psykoterapi er, at der bliver kortere vej mellem forskning i psykoterapi og behandling, heruder at det klinisk arbejdende personale får en større interesse for forskning, at forskning får en mere naturlig plads i den kliniske hverdag, og at forskningen i endnu højere grad er med til at svare på de udfordringer, klinikken står med.

I den forbindelse har KAG Psykoterapi taget initiativ til, at der hver måned er en forsker fra Region Hovedstadens Psykiatri, der er aktiv indenfor det psykoterapeutisk område, som udarbejder et forskningsresumé. Forskningsresultaterne vil blive formidlet på dansk og med en kommentar vedr. studiets styrker, svagheder samt en sammenfattende kommentar.

Med dette fokus håber vi at øge kendskabet til de aktive forskere i Region Hovedstadens Psykiatri, understøtte det kliniske personales interesse for forskning og mulighed for at opøve metodiske kompetencer ift. videnskabelige tekster og generelt sprede viden om nyere relevant forskning.

 Forskningsresumeer