Kan vi behandle angst og depression i den samme terapi-gruppe

Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af psykolog Nina Reinholt.

Formål

At undersøge om det er muligt at behandle patienter med angst og depression i samme terapi-gruppe ud fra en fælles (transdiagnostisk) terapi-manual og opnå samme resultater som diagnose-specifikke kognitiv adfærdsterapeutiske grupper i regionspsykiatrien i Danmark.

Deltagere/metode

291 patienter i regionspsykiatrien i Slagelse, Århus og København med socialfobi, agorafobi, panikangst eller unipolar depression deltog i et lodtrækningsforsøg, hvor de modtog behandling med kognitiv adfærdsterapi (KAT) i enten diagnosespecifikke grupper eller i en transdiagnostisk, blandet angst/depressions-gruppe med metoden ’Unified Protocol’. Forskergruppen fulgte patienterne med spørgeskemaer og interviews før, efter, og ½ år efter terapiforløbet for at se om der var forskel mellem de to behandlinger i forhold til forbedring af deltagernes trivsel, symptomer og funktionsniveau. Patienterne blev også bedt om at evaluere behandlingsforløbet.

Hovedfund

Der blev ikke fundet betydelige forskelle imellem diagnosespecifik KAT og transdiagnostisk KAT i patienternes trivsel, symptomer eller funktionsniveau. Der blev ikke fundet forskelle i udbyttet af behandlingen på tværs af diagnoser. Patienterne evaluerede de to behandlinger lige højt. Ved 6 måneders opfølgningen fandt forskerne dog at patienternes trivsel var statistisk signifikant højere hos patienter, der havde modtaget diagnosespecifik KAT end patienter i den transdiagnostiske gruppe. Der var fortsat ikke betydelig forskel i patienternes symptomer og funktionsniveau imellem behandlingerne.   

Kommentarer

Svagheder: Deltagerne i studiet udgør en særlig målgruppe, der på grund af komplekse symptomer eller manglende effekt af tidligere behandlingsforsøg er henvist til behandling i psykiatrien, og det er uvist om undersøgelsens resultater kan generaliseres til andre målgrupper, for eksempel i privat praksis eller kommunale tilbud. 

Styrker: Transdiagnostisk KAT har en række kliniske og praktiske fordele: Patienter med forskellige lidelser kan behandles i den samme gruppe, hvilket gør, at ventetid på en diagnose-specifik gruppe kan afkortes; patienternes eventuelle samtidige (komorbide) lidelser kan behandles på samme tid i stedet for separat for hver lidelse; og terapeuterne skal kun oplæres og superviseres i en enkelt manual for at kunne behandle en lang række lidelser. Dette studie er vigtigt, fordi det er det første studie, der viser, at vi kan anvende ’Unified Protocol’ til gruppe-behandling af de mest almindelige lidelser i regionspsykiatrien i Danmark. Det er særligt relevant i psykiatriske ambulante klinikker, der oplever problemer med at samle nok patienter til diagnose-specifikke grupper. Dog skal man være opmærksom på, at ’Unified Protocol’ kan give dårligere resultater i forhold til patienternes trivsel på længere sigt, end hvis de blev behandlet i diagnosespecifikke KAT-grupper.  


Redaktør