​​

Virker psykoterapeutisk behandling af depression lige godt uanset aldersgruppe?

​En ny meta-analyse fra JAMA sammenfatter hvilke aldersgrupper, der ser ud til at have størst effekt af psykoterapeutisk behandling af depression.

Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af Chefkonsulent, læge, senior forsker, Ph.d i selvmordsforebyggelse, Kate Aamund Wüst.

Formål

At undersøge om psykoterapeutisk behandling af depression har sammenlignelig effekt i forhold til forskellige aldersgrupper.

Metode

Undersøgelsen er foretaget som en meta-analyse (aggregeret analyse) baseret på en søgning i fire store bibliografiske databaser med videnskabelige studier (indtil januar 2019), hvor man undersøgte psykoterapi for depression med kontrolgrupper, og hvor alle aldersgrupper blev inkluderet. Effekten blev målt i effect size  (Hedges g), og forskelle i effekterne blev undersøgt med en mixed-effekt subgruppe analyser og i meta-regression analyser.

Hovedfund

I søgningen fandt man 366 randomiserede kliniske undersøgelser med i alt 36.072 deltagere (19.544 i interventionsgrupper og 17.158 i kontrolgrupper), hvor psykoterapi for forskellige aldersgrupper blev sammenlignet med kontrolgrupper. Den overordnede effect size for sammenligning af alle aldersgrupper var g= 0,75 (95% CI, 0,67-0,75) med høj heterogenitet (I2=80%; 95% CI 0,78-0,82), og gennemsnit effect size ift. depressive symptomer for børn (13 år og derunder) var g=0,35; 95%CI 0,15-0,55) og for unge (13-18 år) g= 0,55; 95% CI 0,34-0,75). Disse fund var signifikant lavere end for midaldrende voksne (24-55 år) (g=0,77; 95% CI 0,67-0,87). Effect size for yngre voksne (18-24 år) var signifikant højre end for de midaldrende voksne.

Kommentarer

Undersøgelsen fandt at psykoterapi for børn og unge med depressive symptomer havde en lavere effect size end for voksne. I psykoterapi-forskning anses en effect size på 0,3 som lav, 0,5 som moderat, 0,80 og derover som høj. De ovennævnte fund skal ikke betragtes som definitive, da mange af studierne som indgik i meta-analysen var af lav kvalitet, og da der er risiko for publikationsbias, samt man fandt stor heterogenitet (forskellighed) af studierne. Forfatterne nævner, at det kan forholde sig sådan, grundet f.eks.  involvering af forældre for nogle af terapierne, som tilbydes børn og unge, samt at nogle af terapierne, som tilbydes børn og unge, er modificerede fra voksen-versionerne.

Styrker og svagheder

Meta-analysen i denne undersøgelse har flest inkluderede studier (366) til dags dato. Resultaterne i meta-analysen bør ses i lys af en del svagheder.  Mange af de indgående studier, var af dårlig kvalitet. Dette har man forsøgt at undersøge i videre subgruppe-analyser, og det resulterede i, at forskellen mellem aldersgrupperne ikke var signifikant, når man undersøgte studierne af bedste kvalitet. En anden svaghed var at depressions-skalaerne, som blev anvendt i de mange forskellige studie,r ikke var de samme, og ingen af dem blev brugt til at vurdere depression i alle aldersgrupperne.

Sammenfattende kommentarer

Resultaterne af denne meta-analyse, kan danne grundlag for, at man kan blive nysgerrig på, om den nuværende psykoterapi for børn og unge kan udvikles og forbedres. Forfatterne nævner selv nogle faktorer, som kunne være spændende at eksplorere. Fundene giver også næring til spørgsmålet om hvorfor effekten af psykoterapi ser ud til at falde med alderen. Ud fra undersøgelsens resultater er det dermed anbefalelsesværdigt, at der i fremtiden skal foretages psykoterapeutiske studier af bedre kvalitet, således man kan få mere pålidelige resultater.


Redaktør