​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Praksissektor

​Region Hovedstadens Psykiatri har en formaliseret samarbejdsordning med en psykiatrikoordinator og otte specialepraksiskonsulenter.​

Psykiatrikoordinator og specialepraksiskonsulenterne er praktiserende læger i Region ​Hovedstaden.

Formål med ordningen
SPK-ordningen (tidligere PKO) bidrager til helhed i patientforløb med høj faglig kvalitet, god service og effektiv ressourceudnyttelse. 

SPK-ordningen skal blandt andet bidrage til, at:

  • Styrke kommunikationen og samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien
  • Arbejde for at de sammenhængende patientforløb i forbindelse med overgang fra en sektor til en anden og/eller koordinering mellem sektorer
  • Styrke kvaliteten i samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien.

Samarbejdsstruktur

Med henblik på at sikre det tværsektorielle og tværfaglige i Region Hovedstadens Psykiatri etableres følgende mødefora:

  • Psykiatrikoordinatormøder​
  • Fælles SPK-møder
  • Sundhedsfaglige Råd for hhv. voksenpsykiatri og børneungdomspsykiatri med deltagelse af psykiatripraksiskoordinator og specialepraksiskonsulenter
  • Samordningsudvalg (møder med kommunerne) med deltagelse af psykiatripraksiskoordinator og specialepraksiskonsulenter

Praksisinformation på sundhed.dk

​På den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk, er det muligt at finde information om almen praksis, forløbsbeskrivelser og visitationsmeddelelser. 

Du kan finde mere om sundhed.dk og sundhedsfaglig information på portalen. På sundhed.dk er praksisinformation med relevans for psykiatrien samlet. Læs mere på sundhed.dk​​​.
​​
​​​​​
​​
Redaktør