Canadiske eksperter hjælper med flytningen til Ny Psykiatri Bispebjerg

​​Indflytningen i psykiatriens nye byggerier skal foregå så hurtigt og velforberedt som muligt for medarbejdere og patienter. Derfor er der hentet flyttehjælp fra internationale eksperter i hospitalsflytninger.

Vent...

Når patienter og medarbejdere i psykiatrien flytter ind i nye bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center København på Bispebjerg de næste år, er der hentet hjælp fra udlandet til opgaven.

Det canadiske flyttefirma Health Care Relocation (HCR) med speciale i flytninger i sundhedssektoren skal hjælpe de to centre med opgaven, ligesom de har hjulpet Nordfløjen på Rigshospitalet og snart Herlev Hospital og Gødstrup Hospital, der også bygger nyt.

Men der er nogle forskelle mellem at flytte for et somatisk og et psykiatrisk hospital, forklarer Marianne Maibøll, projektleder på Psykiatrisk Center København og ansvarlig for indflytningen i det nye byggeri på Bispebjerg.

- Vi har jo ikke MR-scannere og andet stort medicinsk udstyr, der skal flyttes og skal for eksempel ikke transportere patienter i respirator. Til gengæld ligger der bl.a. en opgave i at få transporteret vores patienter hertil på en måde, hvor vi kan være fleksible. For det kan godt være, at vi har sat et specifikt tidspunkt på dagen, hvor den enkelte patient skal flyttes, men hvis patienten har det for skidt, skal vi kunne justere planen, så det bliver en god oplevelse, siger hun.I stedet for flyttekasser kan man flytte sine vigtigste papirer over på gondolaen - en slags mobil reol - så man har adgang til sine ting, selvom de reelt er 'pakket ned'.


Sikker transport gennem byen

De første 74 patienter flytter ind i 2022 - 64 af dem på intensive afsnit. Nogle kommer fra Rigshospitalet, andre fra de eksisterende bygninger på Bispebjerg. 

Derudover flytter nogle medarbejdere og patienter fra Rigshospitalet til Frederiksberg-matriklen, indtil næste fase af byggeriet er klar i 2024.

Så det er et kompliceret puslespil, det canadiske flyttefirma hjælper med.

De er netop valgt, fordi de har hjulpet med over 500 flytninger af hospitaler og sundhedshuse på verdensplan og tilbyder 'hele pakken' fra planlægning til selve flytningen.

Målet er, at tiden, hvor man drifter to matrikler, er så kort som muligt – ikke mindst af hensyn til patientsikkerheden og medarbejdernes tid. 

Selve flytningen er planlagt til at vare omkring en uge, hvor patienterne flytter den sidste dag. Formentlig en søndag, hvor risikoen for trafikprop er mindst.

- Det handler hele tiden om at minimere risici. For eksempel når patienterne skal transporteres gennem byen: Er der nogle, der kan transporteres i fælles busser? Og skal vi have et samarbejde med politi, ambulance og lignende? Det er alt sammen noget, der skal planlægges grundigt, siger Marianne Maibølll, der trækker på sin erfaring fra Canada, hvor hun har boet ti år og bl.a. været med til at etablere et børnehospital og en psykiatrisk skadestue.

Hvad skal med – hvad skal ud?

Derfor var flyttefirmaet i Danmark i sidste uge for at besøge de involverede afdelinger på de to centre. Her mødte de blandt andet de flytteambassadører, der kommer til at hjælpe med at lave inventarlister og sammen med afsnitsledelsen kommunikere om flytningen til deres kolleger.

Og planlægningen er allerede i fuld gang. HCR har specialdesignet flytteudstyr, så man undgår de klassiske brune papkasser, der kan ende med at stå uåbnede i månedsvis. 

Det skal besluttes, hvad der skal med, og i hvilken rækkefølge i flytteprocessen: Kan julepynten for eksempel flyttes som noget af det første - og hvad med IT-udstyr? Hvor meget af servicet i køkkenet skal blive indtil selve flytningen? Er der papirer, der kan digitaliseres allerede nu, så man ikke slæber unødvendige ting med?

- Medarbejderne er alfa og omega i processen, understreger Marianne Maibøll.

- De skal have en god flytteoplevelse, for den største risiko ved så stor en forandringsproces er, at medarbejderne bliver stressede og frustrerede og søger væk. Det vil vi ikke risikere, så det tager vi meget alvorligt.

Prøver at finde svar

Ambassadørerne har en vigtig funktion, fordi det er medarbejderne, der skal arbejde i de nye omgivelser og ved, hvad der fungerer for dem. 

Lige nu er det lavpraktiske spørgsmål, der fylder mest, forklarer Marianne Maibøll

- Man vil selvfølgelig gerne vide, hvem man skal sidde på kontor med, og hvor man parkerer sin cykel. Noget af det ved vi allerede, men der er stadig meget, vi arbejder på at finde svar på. Og man skal nok indstille sig på, at en flytning kan være ekstremt stressende for medarbejdere og patienter, uanset hvor meget, vi forbereder os og objektivt ved, hvor meget bedre forholdene bliver for medarbejdere og patienter i de nye rammer.

Træning i det nye byggeri

Flytningen medfører mange nye arbejdsgange, og for at det ikke går ud over patientsikkerheden, bliver der trænet i de nye bygninger i månederne op til, at patienterne flytter ind.

- Der er jo altid en risiko for patienten, når man ændrer rutiner. Hvis det, der normalt ligger til højre, pludselig ligger til venstre. Derfor gør vi meget ud af at træne nye rutiner  - både i de nuværende omgivelser og i den nye bygning op til flytningen, siger Marianne Maibøll, der glæder sig til den videre proces.

- Det er en spændende opgave, en kæmpe udfordring og skægt, fordi det er så konkret at se et byggeri, man skal flytte ind i. Det er spændende at være med til og prøve at gøre det på en måde, hvor vi tager hensyn til dem, der skal arbejde der, og giver den bedst mulige pleje til patienterne, siger hun.

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor