I 2022 flytter de første ​74 patienter i almenpsykiatrien ind i det nye byggeri på Psykiatrisk Center Københavns Bispebjergmatrikel. Fuldt udbygget kommer den nye psykiatri til at rumme 200 sengepladser frem mod 2024.

Travl sommer forude for Bispebjergs nye psykiatri

​Nybyggeriet begynder at tage form – også indenfor, hvor der laves lette vægge, så rummene kan tilpasses fremtidens behov.

Vent...

​Det bliver en flot ankomst til Bispebjergs nye psykiatri, begynder man at fornemme.

I det dobbelthøje rum inden for den kommende hovedindgang er opbygningen til receptionen nu på plads. Det samme gælder den fritstående vindeltrappe, der fra parterre-etagen i gadeniveau leder op til kontorer og behandlingsfunktioner på etagen over.


Overalt i huset er håndværkere i gang. Nu, hvor alle gulve er færdigstøbt, breder tømrere, elektrikere og vvs'ere sig over etagerne, så de forskellige fag giver plads til hinanden i den rækkefølge, arbejderne skal udføres.

Det sker i en rytme, så man hele tiden er længst fremme i parterre-etagen nederst og færdigbygger huset 'nedefra og op'.

Indbygget fleksibilitet i rummene

Lige nu fokuserer tømrerne på de indvendige skillevægge. Bortset fra sengestuerne bliver næsten alle skillevægge i den nye psykiatri udført som såkaldt lette vægge. På den måde fremtidssikres byggeriet, så indretningen i fremtiden relativt nemt vil kunne ændres i takt med ændrede behov.Kommende fælles opholdsrum for patienter.

Inden væggene lukkes, må tømrerne give plads til elektrikerne, der skal trække strøm frem til kontakter og udtag. Imens monterer tømrerne 'skørter' til de nedhængte lofter, men også her må de afstemme arbejdet med installationsfagene og deres ledningsføringer rundt i huset.

Også de indre gårdhaver begynder at tage form. Nu, hvor murværket og glasfacaderne er på plads, har landskabsentreprenøren Hoffmann taget fat på belægningerne.

Grøn strøm på taget

Udenfor er murværket i det store og hele afsluttet. De store glasfacader er monteret, lige som karnapperne på sengestuerne. Nu mangler kun de bronzefarvede facadepartier i aluminium, som kommer på plads hen over sommeren.

På taget gør man klar til at trykprøve tagmembranen. For at teste, at taget er helt tæt, lader man det stå med en ti centimeter vandsøjle.

Når taget har bestået testen, begynder ud på sommeren montagen af det store solcelleanlæg, som delvist skal forsyne nybyggeriet med strøm. Region Hovedstaden har på den måde ønsket at gå forrest med den grønne dagsorden, så den nye psykiatri bliver en del af den bæredygtige omstilling.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor