​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kunst og skaberkraft

Både forskning og levede erfaringer viser, at det at udtrykke dig kunstnerisk kan have en stor gavnlig effekt på dit mentale helbred. ​

Kunstnerisk udfoldelse kan mindske dine symptomer

​Forskningen tyder på, at du kan reducere symptomer på fx angst, depression og PTSD igennem kunstnerisk udfoldelse. Derudover kan kunst i gruppeterapiform give dig en positiv identitetsfølelse, styrke din forbundethed med andre og give dig håb for fremtiden.

Du kan udtrykke dig kunstnerisk på mange måder, som fx at skrive, male, synge, lave skulpturer, eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du selv bestemmer, hvordan du vil udtrykke dig gennem kunsten, og at du har mulighed for at prøve forskellige udtryksformer af. ​​Samvær med fo​kus på det hele menneske

Hvis du udtrykker dig kunstnerisk sammen med andre, er kunsten den centrale faktor i jeres samvær. I lærer hinanden at kende som nuancerede mennesker gennem fx de tekster og værker, I producerer, og ikke kun som patienter med psykiatriske diagnoser. 

I har med andre ord det, man kalder et "fælles tredje" at være sammen om.  ​

Kunsten i psykiatrien gennem tiden


Forbindelsen mellem kunst og psykiatri går mange hundrede år tilbage, og kunsten har spillet en rolle siden psykiatriens begyndelse i 1600-tallet. Her opdagede lægerne på de psykiatriske hospitaler, at patienterne begyndte at lave kunst på egen hånd, og ofte af hverdagsgenstande, de fandt.

Faktisk er nogle af de store kunstsamlinger i Europa skabt af patienter på psykiatriske afdelinger, og kunsten er ofte af meget høj kvalitet. Det var dog først i 1960erne, at kunstterapien opstod som bevægelse i psykiatrien.

I Danmark har kunsten også haft betydning i psykiatrien. Blandt andet har Psykiatrisk Center Sct. Hans deres eget museum med kunst lavet af patienter.

Læs artikel om Museet på Sct. Hans Hospital​Redaktør