Botilbudsteam

​Botilbudsteamet varetager den psykiatriske behandling og opfølgning for henviste beboere på botilbuddene på Amager, København V og SV samt Tårnby. 

Teamet består af

Teamet består af 3 overlæger, 6 sygeplejersker, 2 recoverymentorer og en lægesekretær.

 

Kontaktmuligheder

Teamet er tilgængeligt mandag-torsdag kl. 8.30-15.30 og fredag kl. 8.30-15.00. Henvendelse til teamet sker primært via teamets hovedpostkasse eller hoved tlf. nummer.

 

 

Akut behov inden for teamets åbningstid

Såfremt botilbuddet vurderer, at en beboer har behov for akut psykiatrisk hjælp – dog ikke nødvendigvis indlæggelse – eller ønsker en drøftelse heraf, kontaktes botilbuddets kontaktsygeplejerske fra botilbudsteamet alternativt lægesekretær via hovedtelefon eller fællespostkasse. Ved mailhenvendelsen angives 'haster' eller 'akut'.

 

Akut behov uden for teamets åbningstid

Udenfor teamets arbejdstid rettes akutte henvendelser til Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S. på telefon 3864 1650.

Ved behov for akut assistance ved "mand amok" eller trussel på liv og helbred kontaktes politiet på 112.

 

Teamets funktion

 • Psykiatrisk behandling
 • Supervision og vejledning af personale i forhold til de enkelte beboere
 • Udskrivelse af recepter, EPM/FMK
 • Deltagelse i netværks- og udskrivningsmøder 

Hvem behandles af teamet, og hvordan henvises man dertil?


Mange af beboerne er tilknyttet botilbudsteamet, men kan også være i behandling i OPUS, hos egen læge, privatpraktiserende psykiater eller specialambulatoriet m.m.

Henvisning til teamet foregår via tidligere psykiatrisk behandlingssted eller egen læge, som laver henvisning til den centrale visitation i Region Hovedstaden Psykiatri.
 

Oversigt over botilbud der betjenes af botilbudsteamet

 • Dannebrogsgade/Saxogade
 • Robert Jacobsens Vej
 • Televænget
 • Sundbyhus
 • Radisevej
 • Sundbygårdsvej
 • Røde Mellemvej


Samtaler med beboere


Teamet har primært samtaler på botilbuddene, men kan også afholde samtaler i teamets lokaler på Digevej eller Gl. Kongevej. Det er forventningen, at kontaktpersonerne fra botilbuddene deltager ved samtaler mellem beboer og botilbudsteam, når beboer har samtykket hertil. Samtalerne planlægges fra uge til uge. De planlagte samtaler foregår på botilbudsteamets faste ugedag på botilbuddet i tidsrummet kl.ca. 9.00-16.00.

Teamet deltager i netværksmøder og udskrivningssamtaler – kontakt venligst teamet herom.
 

Planlægning, aflysning og akutte samtaler


Ved samtalerne aftales næste samtale. Ved aflysning af samtale sender botilbudsteamet mail til personalet på botilbuddet, som informerer beboeren. 

Botilbudsteamet planlægger erstatningssamtaler. Dette sker efter vurdering og prioritering i samarbejde med personalet på Botilbuddet.

Behovet for sub-akutte og akutte samtaler koordineres via mail eller tlf. til botilbudsteamets fællespostkasse eller hovedtlf.
 

Følgeskrivelse ved indlæggelse


Det har stor værdi for patientens behandling, at følgeskrivelse er udfyldt ved indlæggelse, så information om baggrund for indlæggelse bliver videreformidlet til personalet i akutmodtagelsen og på døgnafsnittene på Psykiatrisk Center Amager.


Behandlingsplaner

Teamet opdaterer beboernes behandlingsplaner én gang om året – i den måned beboeren har fødselsdag. Forud for dette sendes en mail til kontaktpersonen på Botilbuddet med en anmodning om :

 • 1) at planlægge et mødetidspunkt mellem beboer, kontaktperson og team og
 • 2) at kontaktpersonen forinden mødet sammen med beboer gennemgår hvad, fremtidigt fokus og mål bør være.

Behandlingsplanen skal være dynamisk og afspejle patientens tilstand og behov-

 

Mandagsmail

For at samle informationer tilstræbes det, at botilbuddet hver mandag helst senest kl. 9 og inden kl. 10 sender en samlet mail, mandagsmail, til teamet – hvor det bl.a. angives, hvilke patienter teamet skal tale med på botilbuddet den kommende ugedag. Der bruges en fast skabelon til mandagsmailen.

 

Medicin

Når der er brug for at bestille medicin via botilbudsteamet, benyttes medicinbestillingsseddel, som primært mailes til teamet i mandagsmail. Denne bestilling ekspederes i den indeværende uge. Hvis der er brug for at bestille medicin akut, sendes mail med emne: 'haster'. Det er vigtigt, at der tydeligt bliver noteret, om der er tale om dosisdispenseret medicin eller ej, om medicinen skal bringes ud til botilbuddet og hvilket apotek, der konkret benyttes til dette formål.

 

Blodprøver

Alle patienter på botilbuddet skal minimum en gang årligt have taget blodprøver og hjertekardiogram. Patienter i Leponex-behandling får taget blodprøver hver måned og EKG hver femte måned. Patienter i Lithium-behandling får taget blodprøver og ekg hver tredje måned.

Botilbudsteamet sender mail om blodprøvetider til botilbuddet. I de tilfælde, hvor patienten hverken kan møde op til blodprøvetagning på sygehuslaboratorium eller på det distriktspsykiatriske center, er der mulighed for at bestille disse som "prøver i hjemmet".

 

Sparring/supervision

Teamet er tilgængelig for sparring, supervision og vejledning af medarbejdere på botilbuddene. Teamet er fysisk til stede mindst en gang ugentligt - og ellers mail/ring.

 

Samarbejde mellem botilbud, botilbudsteam og døgnafsnit

Der er udarbejdet et dokument, som særskilt beskriver samarbejdet mellem botilbud, botilbudsteam og døgnafsnit med en beskrivelse af hvilke opgaver, der ligger hos hvem. Dette kan du få fra din leder.


Redaktør