​​​​​​

Grundaftale om finansiering af ledsagelse til hospitalsbehandling

​Der er indgået en grundaftale om finansiering af ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling af borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Det gælder både ambulant behandling og indlæggelse på hospitalet. 

Aftalen skal sørge for, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får den nødvendige personlige hjælp og støtte til ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet. Aftalen gælder alene i de tilfælde, hvor der ikke er nogen pårørende, der kan ledsage og give borgeren den nødvendige hjælp og støtte. 

Det er det psykiatriske center, der alene har ansvaret for at vurdere behovet for ledsagelse, dvs. om ledsagelsen er en forudsætning for at behandlingen kan gennemføre Hvis det psykiatriske center vurderer, at der er behov for ledsagelse, kan centret anmode kommunen om at stille en medarbejder til rådighed. Hvis kommunen accepterer, afholder det psykiatriske center udgiften hertil. 


Redaktør