Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom understøtter det konkrete tværsektorielle samarbejde om borgere, der har brug for indsatser fra forskellige sektorer. Samarbejdsaftalen er en fortløbende aftale, der revideres en gang i hver Sundhedsaftaleperiode. Samarbejdsaftalen udløber ikke sammen med sundhedsaftalen, men fortsætter indtil en revideret og godkendt samarbejdsaftale er på plads.