​​​

Samtykke

Det er en grundlæggende forudsætning for samarbejdsaftalen, at borgeren har givet samtykke til, at der udveksles oplysninger mellem de forskellige aktører, eller at lovgivningen hjemler mulighed for udveksling af oplysninger uden samtykke, jf. sundhedslov, forvaltningslov, gældende retningslinjer for GDPR, ​mv

Redaktør