​​​

Målgruppe og formål

Målgruppen for samarbejdsaftalen er borgere over 18 år med psykisk sygdom, der både har brug for behandling af den psykiske sygdom enten i almen praksis eller i Region Hovedstadens Psykiatri og kommunal støtte som følge af psykisk sygdom. 

Aftalens formål er at: 

  • Borgere med psykisk sygdom får rettidig og relevant hjælp, behandling og støtte 
  • Borgere med psykisk sygdom deltager aktivt i udredning, behandling og rehabilitering, og at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, uanset om indsatsen ydes af en kommune, almen praksis eller Region Hovedstadens Psykiatri 
  • Borgere med psykisk sygdom oplever en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune, almen praksis og Region Hovedstadens Psykiatri og at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom, herunder misbrug 
  • Indsatsen er baseret på aktiv deltagelse af borgeren og dennes netværk, herunder pårørende og har fokus på både recovery- og rehabilitering Den fælles indsats skal understøtte borgere med psykisk sygdom i at nå de mål – og leve det liv, de ønsker. 

Kommunerne, PLO- Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri er enige om, at borgere med psykisk sygdom skal opleve, at indsatserne i de forskellige sektorer hænger sammen, og at alle relevante aktører er inddraget. Borgeren og evt. deres pårørende eller øvrige netværk inddrages i vurderingen af, hvilke aktører, der er relevante at inddrage. 

For at sikre sammenhæng og undgå unødvendig ventetid, skal ​den samlede indsats tilrettelægges, så der arbejdes med samtidige, parallelle og/eller integrerede indsatser. 

Her på siderne findes beskrivelse af samarbejdet i disse faser: 

  • henvisningen 
  • ambulant behandling 
  • indlæggelse og udskrivning 
  • særlige indsatsområder, fx beboere på botilbud 

Ligeledes findes en beskrivelse af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde.

Redaktør