Nyheder

​Her vil du kunne følge med i projektets fremskridt.

Artikel om projektet fra vidneskab.dk: Er der sammenhæng mellem immunsystemet og skizofreni og depression?

 

12.10.20:

200 deltagere er nu med i projektet!

Vi har nu haft 200 forsøgsdeltagere igennem og mangler således kun en tredjedel af vores mål. Vi håber på, at blive helt færdige med inklusion af nye deltagere i den første halvdel af 2021.

Desuden er vi godt i gang med opfølgende besøg af både paienter og raske kontroller.

 

08.06.20:

Projektet er nu i fuld gang igen

Regeringen og regionen har nu givet tilladelse til, at vi igen kan inkludere både patienter og rakse kontroller.

Som tidligere tager vi selvfølgelig alle nødvendige forholdsregler med god afstand mellem interviewer og deltager og stor fokus på håndhygiejne.


04.05.20:

Delvis genåbning af inklusion i projektet

Som led i genåbningsplanen fremlagt af regeringen, får klinisk forskning delvis lov til at åbne op igen. Vi har fået tilladelse til igen at inkludere patienter, der i forvejen er i et andet behandlingsforløb (ambulant eller indlagt), men må vente lidt endnu med raske kontroller.

Vi tager selvfølgelig alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at den eventuelle smitterisiko minimeres. Der sørges for god afstand mellem interviewer og deltager, ligesom vi har stor fokus på håndhygiejne.


11.03.20:

Midlertidig nedlukning af forskningsprojektet

Grundet udmeldingen fra regeringen lukker vi midlertidigt ned for inklusion af både patienter og raske kontroller. Vi følger udviklingen af Covid-19 nøje og melder yderligere ud, så snart vi ved mere.


27.06.19:

Inklusion af deltager nr. 100!

Så lykkedes det os at få inkluderet den første tredjedel – så er der kun 200 igen! Endnu en gang tak til alle vores deltagere og alle dem, der hjælper os med at finde dem.


01.02.19:

Opfølgninger på tidligere inklusioner

Inklusionen til opfølgende besøg et år efter første visit er nu startet.

Det er et vigtigt led i vores projekt at estimere, hvordan tilstanden og de biologiske faktorer ændrer sig over tid.

Første opfølgning er allerede planlagt og finder sted i slutningen af februar.

 

22.11.18:

Inklusion af deltager nr. 50

I går rundede vi det første skarpe hjørne, da deltager nr. 50 var igennem! Vi takker alle, der har været med indtil videre og glæder os til at inkludere de næste 250 deltagere i forskningsprojektet.

 

Redaktør