Om projektet

​PSYCH-FLAME har til formål at undersøge i hvor stor grad inflammatoriske processer spiller en rolle for udvikling af psykiatrisk sygdom.

Formålet med studiet er at belyse forekomsten af autoantistoffer, infektioner og andre immunologiske forandringer i rygmarvsvæske og blod fra patienter med debut af skizofreni eller depression, som et led i forklaringen på udvikling og forløb af psykiatriske symptomer.

Det har været foreslået at der formentlig er en immunologisk komponent i udviklingen af både skizofreni og depression. Blandt andet har vores store epidemiologiske studier vist at infektioner, autoimmunitet og inflammation er associeret med øget risiko for begge disse lidelser1,2. Flere metaanalyser har fundet at patienter med disse lidelse har en forhøjet mængde inflammatoriske markører i blod3,4, og vores gruppe er ved at publicere en metaanalyse der finder at dette også er tilfældet med rygmarvsvæsken, særligt i forbindelse med debut eller forværring af sygdommen. Genetiske studier har desuden vist associationer mellem depression/skizofreni og gener for specifikke immunologiske markører5. Vores metaanalyse viste endvidere at antiinflammatorisk medicin kan have gavnlig effekt på depression6, og studier har indikeret at der også findes en sådan effekt på behandlingen af psykoser og skizofreni7.

Vi har på baggrund af ovenstående god grund til at antage at immunforsvaret har indvirkning på sygdomsudvikling- og forløb på flere psykiatriske sygdomme. Grundige undersøgelser af rygmarvsvæsken har hidtil manglet, hvorfor dette projekt søger at finde ny viden herom.

Via psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatriske centre i København, vil vi over de næste 2 år inkludere 100 patienter med skizofreni og 100 patienter med depression. Desuden vil vi inkludere 100 raske forsøgspersoner til sammenligning.

Som led i projektet vil alle deltagere få udført blodprøver og lumbalpunktur, og materialet vil derefter blive undersøgt for en bred vifte af inflammatoriske markører og autoantistoffer, samt for genetiske, immunrelaterede forandringer. Hvis der er abnorme fund i basisprøverne som aktuelt kan behandles, vil patienten blive informeret såfremt de ønsker det. Desuden vil der blive foretaget kognitive tests og et psykiatrisk interview til vurdering af om der er sammenhæng mellem sværhedsgraden af sygdommen (og evt. specifikke symptomer) og fund i blod og rygmarvsvæske.

Du kan finde informationsmateriale til patienter inklusiv information om de specifikke undersøgelser her. 

Er du interesseret i at være rask forsøgsdeltager i vores projekt, kan du se mere på forsøgsperson.dk, eller få mere info ved at kontakte os her.

Vi vil løbende opdatere vores side med seneste nyt fra projektet, og ligeledes her informere om udgivelser på baggrund af den indsamlede data. Se vores nyheder her. 

 

1. Benros ME, Nielsen PR, Nordentoft M, Eaton WW, Dalton SO, Mortensen PB. Autoimmune diseases and severe infections as risk factors for schizophrenia: A 30-year population-based register study. Am J Psychiatry. 2011;168(12):1303-1310. doi:10.1176/appi.ajp.2011.11030516

2. Benros ME, Waltoft BL, Nordentoft M, et al. Autoimmune diseases and severe infections as risk factors for mood disorders: A nationwide study. JAMA Psychiatry. 2013;70(8):812-820. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.1111

3. Goldsmith DR, Rapaport MH, Miller BJ. A meta-analysis of blood cytokine network alterations in psychiatric patients: comparisons between schizophrenia, bipolar disorder and depression. Mol Psychiatry. 2016;21(12):1696-1709. doi:10.1038/mp.2016.3

4. Köhler CA, Freitas TH, Maes M, et al. Peripheral cytokine and chemokine alterations in depression: a meta-analysis of 82 studies. Acta Psychiatr Scand. 2017;135(5):373-387. doi:10.1111/acps.12698

5. Stefansson H, Rujescu D, Cichon S, et al. Large recurrent microdeletions associated with schizophrenia. Nature. 2008;455(7210):232-236. doi:10.1038/nature

6. Kohler O, Benros ME, Nordentoft M, et al. Effect of anti-inflammatory treatment on depression, depressive symptoms, and adverse effects: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. JAMA Psychiatry. 2014;71(12):1381-1391. doi:1916904 [pii]\r10.1001/jamapsychiatry.2014.1611

7. Sommer IE, De Witte LD, Begemann M, Kahn RS. Meta-analyses on anti-inflammatory treatments for patients with schizophrenia. Schizophr Bull. 2013;39:S352.
http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L71121003%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbt011%5Cnhttp://sfx.library.uu.nl/utrecht?sid=EMBASE&issn=05867614&id=doi:10.1093%2Fschbul%2Fsbt011&atitle=Meta-analyses+on+anti-inflam.

Redaktør