Grafisk element  - til fagpersonale

Til fagpersonale

Tværsektorielt samarbejde
Der er et tværsektorielt samarbejde omkring borgere med spiseforstyrrelser, som går i behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Når patienter går i behandling for en spiseforstyrrelse, kan der være behov for at etablere et tæt samarbejde med en eller flere kommunale forvaltninger. Læs mere om det tværsektorielle samarbejde.

telefontider


Samarbejde med Endokrinologisk Afdeling Herlev Hospital 
Endokrinologisk Afdeling, Herlev Hospital varetager fra den 1. april 2018 den højtspecialiserede funktion af somatiske problemstillinger til patienter med spiseforstyrrelser. Denne funktion har Rigshospitalet tidligere varetaget, men da al behandling til patienter med spiseforstyrrelser flytter til Psykiatrisk Center Ballerup, skal denne funktion nu varetages af Endokrinologisk Afdeling, Herlev Hospital.  

Endokrinologisk Afdeling har ansat en læge og en sygeplejerske, som skal varetage denne opgave. 2 gange om ugen kommer lægen og sygeplejersken til Psykiatrisk Center Ballerup, hvor de vurderer patienterne, lægger planer for samt giver råd og vejledning til de patienter med spiseforstyrrelser som også har somatiske problemstillinger. På den måde kan man forebygge indlæggelser på somatiske afsnit. 


PROLED forskningsprojekt om spiseforstyrrelser
​Frem til 2026 rekrutterer PC Ballerup patienter til et forskningsprojekt, som skal belyse psykologiske og biologiske faktorer ved spiseforstyrrelser.

Læs mere om forskningen på PC Ballerup


 
Redaktør