Til fagpersonale

Tværsektorielt samarbejde
Der er et tværsektorielt samarbejde omkring borgere med spiseforstyrrelser, der går i behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Når patienter går i behandling for en spiseforstyrrelse kan der være behov for at etablere et tæt samarbejde med en eller flere kommunale forvaltninger. Læs mere om det tværsektorielle samarbejde.

870x150 - rådgivningstelefon praktiserende læger.jpg

Samarbejde med Endokrinologisk afdeling Herlev Hospital 
Herlev Hospital skal fra den 1. April 2018 varetage den højtspecialiserede funktion af somatiske problemstillinger til patienter med spiseforstyrrelser. Denne funktion har Rigshospitalet tidligere varetaget, men da al behandling til patienter med spiseforstyrrelser flytter ud til PC Ballerup skal denne funktion nu varetages af Herlev Hospital. Det er endokrinologisk afsnit som bliver tæt samarbejdspartner med PC Ballerup. 

Endokrinologis afsnit har ansat en læge og en sygeplejerske som skal varetage denne opgave. De skal blandt andet være på Psykiatrisk Center Ballerup 2 gange om ugen, og vurdere og lægge planer for patienter med spiseforstyrrelser  med somatiske problemstillinger, så man kan forebygge indlæggelser på somatiske afsnit. 


PROLED forskningsprojekt om spiseforstyrrelser
​Frem til 2026 rekrutterer PC Ballerup patienter til et forskningsprojekt, som skal belyse psykologiske og biologiske faktorer ved spiseforstyrrelser

Læs mere om forskningen på PC Ballerup


 
Redaktør